Logo RegenDe Ronde Venen gaat samen met 14 gemeenten uit de regio en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een klimaattest uitvoeren. Hierin wordt onderzocht, hoe kwetsbaar de regio…

is als het gaat om wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Dat onderzoek is een zogenaamde ‘stresstest’. Doel is te komen tot een klimaatbestendige regio.

Door klimaatverandering worden de zomers droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds zwaardere regenbuien. De ‘stresstest’ laat zien waar in de regio de probleemgebieden zijn. Waar is bijvoorbeeld de opvang en verwerking van regenwater onvoldoende? De resultaten van het onderzoek zijn waarschijnlijk eind dit jaar beschikbaar en in te zien via een digitale atlas. Alle gemeenten moeten in 2019 over een stresstest beschikken. Dit komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd.