Logo StraatmakerDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat de strijd aan met de verpaupering van de kleine kernen Driebruggen en Waarder. Vanavond wordt besproken hoe dat moet gebeuren tijdens een…

bijeenkomst met de inwoners in het Huis van Alles in Waarder. De resultaten van de avond maken onderdeel uit van het op te stellen onderhouds- en rioleringsplan. Een definitief besluit wordt in mei genomen.

Onderwerpen die spelen in Waarder en Driebruggen zijn onder andere, herinrichting Groendijk bij Wierickebrug, de af- en toevoerwegen van in een nieuwe woonwijk en renovatie en het ophogen van de bestrating in de Gruttolaan Drieburggen.