Logo Strijkviertel De MeernDe gemeente Utrecht start met een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Strijkviertel in De Meern. Hiervoor bespreekt de gemeente met de eigenaar van het terrein, hoe het…

terrein straks beter kan aansluiten op de toekomstige woonwijk Rijnvliet en de Strijkviertelplas. Op grond van het huidige bestemmingsplan mogen bedrijven zich op Strijkviertel vestigen die geluidsoverlast geven.

Door de bouw van de woonwijk Rijnvliet ontstaat volgens de gemeente Utrecht een prettiger overgang tussen het bedrijventerrein naar Rijnvliet en de Strijkviertelplas. Hierdoor wordt de ruimte voor bedrijven die hinder geven beperkt en de ruimte voor andere bedrijven vergroot. Dit betekent dat met de aangepaste regelgeving horeca, grote winkels, vrijetijdsbedrijven of sportfaciliteiten zich mogen vestigen op het bedrijventerrein.