Logo Verkeerslicht groen Slechts een enkel raadslid van de Woerdense gemeenteraad blijkt de stukken die de klankbordgroep verkeersafwikkeling Woerden-west heeft gemaakt…

te hebben gelezen. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering waar een nadere uitwerking van de plannen werd besproken. De klankbordgroep zegt nog niet klaar te zijn met het maken van aanbevelingen en begrijpt dan ook niet dat er nu plannen liggen om een fietsstraat te maken over de Hoge Rijndijk waarover ook bedrijfsverkeer gaat rijden.

De klankbordgroep roept op om eerst de bestaande kruisingen op de Boerendijk te verbeteren o.a. door bestaande verkeerslichten te vervangen door nieuwe.

Foto’s: RPL Woerden