Pandeigenaren in Oudewater kunnen vanaf 1 januari 2020 subsidie aanvragen voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool en voor het aanleggen van een groen dak. Het afkoppelen heeft als voordeel dat er minder schoon water het riool in gaat, wateroverlast wordt voorkomen en dat het grondwaterpeil  wordt verhoogd in droge periodes.

De bewoners kunnen het water ook opvangen in een regenton voor gebruik in eigen tuin. Een groen dak bestaat uit kleine plantjes die water opnemen, waardoor de kans op wateroverlast in bebouwde gebieden afneemt. Ook hierdoor neemt de druk op het riool af wat de rioolwaterzuivering ten goede komt. Naast het isolerende effect halen de plantjes ook fijnstof uit de lucht en gaat het dak langer mee.

Foto: Gemeente Oudewater