Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft dit jaar € 200.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van de leefomgeving en meer waterbewustzijn.

Dit jaar viert het waterschap 900 jaar Waterbeheer met een activiteitenprogramma en een verdubbeling van het geld voor de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven. Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap waterbeheer zichtbaarder maken. Het geld is voor plannen als een wijk, plein of tuin duurzamer in te richten.

Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners waterbewuster te maken. Per initiatief is er maximaal vijfduizend euro beschikbaar.