Logo Stichtse RijnlandenOok in 2019 kunnen buurtbewoners, wijknetwerken, schoolbesturen en belangenverenigingen weer een beroep doen op…

de subsidiepot ‘Blauwe Bewoners Initiatieven’ van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De regeling wordt verlengd om ook in 2019 duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn te stimuleren.

Tot nu toe heeft het waterschap aan 19 verschillende projecten totaal 70 duizend euro subsidie verleend.
Ouders en onderwijzers zijn in actie gekomen om stenige schoolpleinen om te toveren tot groene speelplekken waar regenwater makkelijk de grond in kan zakken.
Heel aansprekend was het initiatief van de speeltuin Noordse Park in Utrecht waar 10 duizend tegels werden verwijderd.