Woerden wil de Singel tussen het Exercitieveld en het Defensie-eilandwoerden doorvaarbaar maken, zodat er kleine bootjes en kano’s door kunnen varen. Op deze manier hoopt de stad meer toeristen te trekken.

Subsidie vanuit de provincie Utrecht is nog onzeker.
Hoewel er gerekend wordt op een bedrag van twee ton subsidie, heeft de provincie hier nog geen definitieve toezegging over gedaan. Deze vertraging komt doordat de provincie vanwege corona “moeilijker kan overleggen”.

Als er geen subsidie komt vanuit de provincie kunnen de werkzaamheden 200.000 euro gaan kosten. De Woerdense gemeenteraad moet binnenkort besluiten of ze doorgaan met de werkzaamheden, zolang de subsidie vanuit de provincie nog onzeker is.