Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor agrariƫrs die de waterkwaliteit verbeteren en de bodemdaling remmen.

Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

De subsidie is te verkrijgen voor activiteiten die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Meer informatie is te verkrijgen bij een watermakelaar in het bestemde gebied.