Logo Geld 6Utrechters kunnen vanaf 1 oktober meerjarige subsidie voor buurtnetwerken en wijkinformatiepunten aanvragen bij de gemeente. Het gaat om initiatieven van bewoners om elkaar te helpen…

en te informeren over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning.

Maarten van Ooijen, wethouder Zorg en Welzijn, onderstreept het belang van de nieuwe subsidiemogelijkheden. De subsidie is een aanvulling op andere ondersteuning die de gemeente biedt. Bewoners die zelf het heft in handen nemen door burenhulp of onderlinge ontmoetingen te organiseren, hebben een positieve invloed, zegt Van Ooijen.

De initiatieven moeten in 2019 bijdragen aan versterking van de sociale samenhang in wijken en buurten.