Logo Geld 5 Inwoners van de gemeente Woerden kunnen subsidie krijgen als zij een groen dak aanleggen dat is geschikte om de gevolgen van hevige regenbuien en hitte voor huis…

en tuin te beperken. Het dak moet minimaal 20 mm/m2 regen bergen en het te verkrijgen bedrag varieert per oppervlak groen dak.

Wethouder Ivo ten Hagen zegt hierover dat een groen dak ook het omgevingsgeluid dempt, fijnstof bindt en dat bovendien insecten, vogels en planten er ook blij van worden. De subsidieregeling start vanaf 10 maart.

Foto: gemeente Woerden
groen dak