Bewoners van Bodegraven-Noord kunnen subsidie aanvragen om inbraakwerende maatregelen te treffen. Het gaat om het gebied binnen de bebouwde kom van Bodegraven, ten noorden van de spoorlijn. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend van 3 januari t/m 16 januari voor maatregelen die vanaf 1 oktober dit jaar zijn genomen. Volgend jaar komt de gemeente met een nieuwe actie voor het resterende deel van de gemeente. Er zijn dit jaar 42% minder inbraken in woningen en 70% minder in bedrijven gepleegd.