Logo wateroverlastHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden overweegt subsidie te verlenen voor maatregelen tegen wateroverlast. De subsidie is bedoeld voor maatregelen…

die inwoners op het eigen perceel treffen. Daarbij denkt men bijvoorbeeld aan subsidie voor het afkoppelen van de afvoer van hemelwater. Ook denkt de gemeente aan subsidie voor regenwateropvang of voor de toepassing van groene daken.

Deze voorstellen zijn onderdeel van het Waterbeleidsplan. Na besluitvorming over het plan in de gemeenteraad zullen de regels voor de subsidieverlening verder worden uitgewerkt.