Logo RegenbuiDe gemeente Woerden vraagt aan inwoners om ervoor te zorgen dat de stroom van regenwater los wordt gekoppeld van het vuilwaterriool. De gemeente wil namelijk de wateroverlast…

en vervuiling van riooloverstorten verminderen.

Eigenaren van woningen en bedrijfspanden kunnen €6,- subsidie ontvangen voor elke vierkante meter dakoppervlak die zij afkoppelen van het afvalwaterriool. Zij moeten hiervoor de regenpijpen doorzagen en het regenwater opvangen of infiltreren op hun eigen terrein of; laten afstromen naar de naastgelegen sloot of afgekoppelde openbare ruimte. Als buren dit samen oppakken kunnen ze 10% bonus krijgen.

De subsidieregeling start vanaf 10 maart.