Vier Utrechtse projecten krijgen subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda om publiek te bereiken dat niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komt. De gehonoreerde Utrechtse projecten zijn het Black Box Experiment, de Hoe?zo! Show en een project rond social media voor geïnformeerde meningsvorming in het vmbo.

De projecten die subsidie krijgen gaan nieuwe communicatievormen inzetten, maar ook bestaande middelen op een andere manier gebruiken. De hoogte van de subsidie verschilt per project, maar alle projecten krijgen tussen de tienduizend en tweehonderdduizend euro.

De Utrechtse sociaal psycholoog Madelijn Strick gaat samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden een toolbox ontwikkelen waarmee de impact van wetenschapscommunicatie gemeten kan worden.