Inwoners van Nieuwkoop kunnen een bijdrage vragen voor initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid in de omgeving.

Het bestuur van Stichting Leefomgeving Schiphol heeft besloten een apart budget vrij te maken voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol.

Dit heeft geleid tot het “Initiatievenfonds SLS”. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet het gaan om activiteiten waarbij de sociale samenhang wordt versterkt. Dat kan zijn op gebieden als onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen.

Het kan ook zijn dat de activiteiten niet toegankelijk of niet toegankelijk genoeg zijn, zoals een bibliobus of lessen in de wijken of kernen.

Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkgebied van Stichting Leefomgeving Schiphol.