Logo Huissleutels1De gemeente Utrecht stelt in 2017 een subsidie van 150.000 euro beschikbaar om de participatie onder bewoners van huurwoningen te versterken. De subsidie staat open voor…

nieuwe en bestaande initiatieven van zowel huurders als huurorganisaties. Het kan daarbij gaan om zaken als belangenbehartiging, het versterken van de organisatiegraad of kennisontwikkeling. Voorop staat dat huurders zo optimaal mogelijk worden vertegenwoordigd.

Het geld komt uit het Woonfonds en kan vertrekt worden via de beleidsregel Huurdersparticipatie. Eén van de aanleidingen voor het opstellen van deze beleidsregel is de invoering van de Herziene woningwet per 1 juli 2015. Hierin is vastgelegd dat huurdersorganisaties als volwaardige partner aan tafel zitten bij het maken van prestatieafspraken.