Logo Geld 5Utrechters kunnen sinds kort een meerjarige subsidie aanvragen voor buurtnetwerken of wijkinformatiepunten. Dat zijn initiatieven van bewoners om elkaar te helpen en te…

informeren over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Volgens het gemeentebestuur kan zo’n subsidie een bijdrage zijn aan versterking van de sociale samenhang in wijken en buurten.