De gemeente Woerden gaat bedrijven helpen bij het maken van een afweging of zonnepalen op daken een aantrekkelijke investering zijn. Volgens wethouder Tymon de Weger zijn er in Woerden veel onbenutte bedrijfsdaken die potentie hebben om duurzame energie op te wekken.

De gemeente gaat geïnteresseerde bedrijven helpen bij de kosten van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en vergoedt dan de helft van de kosten voor dat onderzoek. In Woerden zijn twintig bedrijven geïnteresseerd.

Als het bedrijf op grond van dat onderzoek besluit om hernieuwbare energie te produceren kan het gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) vanuit de Rijksoverheid. Daarvoor is landelijk in het najaar van 2019 vijf miljard euro beschikbaar.