Logo Groene EnergieVanaf eind augustus tot eind november stelt de provincie Utrecht subsidies van € 500,- of € 1000,- beschikbaar voor bewonersinitiatieven voor de uitvoering van groene projecten…

in dorpen en wijken. De subsidies worden via het programma Groen aan de Buurt toegekend. De provincie Utrecht zegt het belangrijk te vinden dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Op de website van Groen aan de Buurt staat meer informatie.