Logo Geld 8In de provincie Utrecht is een subsidieregeling om kennis aan landbouwondernemers over te dragen opengesteld. Het gaat daarbij om projecten die nieuwe kennis onder de…

aandacht brengt via trainingen, workshops, coaching en demonstraties. Met de subsidie wil de provincie bijdragen aan de verspreiding van die kennis. Het programma richt zich onder andere op het versterken van innovatie, verduurzaming, verbetering van waterkwaliteit en jonge boeren.

Het programma maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, bekend onder de naam POP3. In het totaal is voor deze subsidieregeling € 600.000,- beschikbaar.