Het afvalverwerkingsbedrijf Cyclus heeft de laatste jaren met succes het restafval gereduceerd met 24 kilo per gemiddelde inwoner per jaar.┬áMet name de …

hoeveelheid ingezameld PMD nam vorig jaar een grote vlucht. Het succes is voor een groot deel te danken aan de introductie van systemen waarbij inwoners betalen per keer dat zij restafval aanbieden. Op het gebied van GFT-inzameling is nog veel winst te boeken.

Cyclus gaat zich de komende jaren inzetten voor het inzamelen van zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen. Dat is nodig omdat het beleid van de rijksoverheid erop gericht is in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren en 75% van al het afval te scheiden.

Foto: Cyclus

03 afval