Het Social Return On Investment-beleid (SROI) van Bodegraven-Reeuwijk is een succes. Het heeft sinds de start in 2015 33 inwoners direct of indirect aan een baan geholpen. Het beleid verplichtte opdrachtnemers bij opdrachten vanaf 50.000 euro één inwoner met bijstandsuitkering in dienst te nemen.

“Het beleid was onderdeel van de maatregelen om zoveel mogelijk inwoners te helpen aan betaald werk en daarmee perspectief te bieden aan hun leven”, licht wethouder Inge Nieuwenhuizen toe.

Dat is gelukt: sinds de start van het beleid zijn 34 mensen voor een jaar in dienst genomen. Van deze mensen hebben er vier een vast dienstverband gekregen. 29 inwoners hebben na dit jaar elders werk gevonden. Eén persoon ontvangt opnieuw een bijstandsuitkering.

De komende periode zet de gemeente het SROI-beleid voort, maar geeft zij ondernemers tegelijkertijd meer ruimte bij de invulling van de SROI-verplichting. Met deze maatwerkaanpak sluit het beleid beter aan op de markt.