Logo Brievenbus In Woerden en Oudewater is een tekort aan pleeggezinnen. In Nederland wonen ongeveer 20.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin.

Hun ouders kunnen niet of tijdelijk niet voor hen zorgen. Vaak vanwege complexe problemen. Om deze reden organiseert de gemeente in samenwerking met pleegzorgorganisaties De Rading, Youké, Timon en WSP een informatiebijeenkomst over pleegzorg.

Pleegouderschap is niet alleen weggelegd voor opvoedingsexperts, het draait vooral om het open stellen van hart en huis voor een kwetsbaar kind. Sommige kinderen hebben langere tijd pleegouders nodig, andere kinderen zoeken pleegouders voor de weekends of de vakanties. Op de website supergewonemensengezocht.nl is alle informatie te vinden.

Foto: Gemeente Woerden
43 supermensen