Logo Vluchtelingen2De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft onlangs de taakstelling gepubliceerd voor de huisvesting van vergunninghouders voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2019.

Voor de gemeente Woerden gaat het om een taakstelling van 24 personen. Voor de gehele provincie Utrecht gaat het om 619 personen, voor heel Nederland om 8000 personen. Dit blijkt uit een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan alle gemeenten in Nederland.

Het ministerie spreekt in de brief dank en waardering uit voor de inzet en de geleverde resultaten door gemeenten en corporaties in het afgelopen half jaar. Het ministerie hoopt ook voor de taakstelling voor de eerste helft 2019 weer te kunnen rekenen op een stevige inzet om deze te realiseren.