Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een strafbaar feit plegen op het station of in de trein kunnen voortaan een taakstraf opgelegd krijgen die uitgevoerd wordt op het station. De Raad voor de Kinderbescherming en NS hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Aanleiding van de samenwerking is een incident waar twee jongeren een trein beschadigden en hun taakstraf bij NS uitvoerden. NS hoopt dat de samenwerking bijdraagt aan de bewustwording onder jongeren.

De taakstraf bij NS zal grotendeels bestaan uit facilitaire taken, zoals het schoonmaken van een stationshal of het verwijderen van zwerfafval.