Logo TakkenVolgende week is er in de gemeente De Ronde Venen een takkendag. Dat is geen dag waarop alles tegen zit maar een dag waarop snoeihout wordt ingezameld. Inwoners kunnen hun grof…

tuinafval gratis laten ophalen. De takken moeten wel goed bij elkaar zijn gebonden. Los tuinafval wordt niet meegenomen.

In de bebouwde kom wordt het tuinafval huis-aan-huis opgehaald. Bewoners van het buitengebied moeten eerst met de gemeente De Ronde Venen contact opnemen.