Logo Raadszaal Woerden De gemeenteraad van Woerden stemt er mee in dat het zittend college van burgemeester en wethouders van Woerden, de portefeuille van vertrekkend wethouder…

Margot Stolk overneemt. Het college heeft ook gezegd bestaande dossiers uit te zullen voeren zoals afgesproken en op begrotingsniveau geen wijzigingen aan te brengen. Dat bleek tijdens een interpellatiedebat aangevraagd door ChristenUnie-SGP. Het debat leverde niet de forse kritiek van STERK Woerden op die verwacht werd.

Vorige week deed fractievoorzitter van die partij Elias Bom nog de uitspraak dat het stadhuis een slangenkuil is en dat er in de wandelgangen bedreigingen werden geuit als men het elkaars wethouders lastig zou maken. Bom zei in RPL Actueel dat er voorafgaand aan het debat door de fractievoorzitters, met elkaar afspraken waren gemaakt over de toon van het debat. Hij sprak de hoop uit dat in een nieuwe gemeenteraad, volgend jaar, anders met elkaar wordt omgegaan.