Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenDe belasting op afvalwaterzuivering en het beheer van de waterhuishouding gaat in 2019 met gemiddeld vijf euro omhoog. Dit laat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weten op zijn website.

Uitzonderingen zijn de agrarische bedrijven en gemeenten. Om in de toekomst de kosten in deze sector te kunnen dekken, krijgen die een veel hogere stijging van ruim negen procent.

De stijging is het gevolg van inflatie maar ook de klimaatverandering zoals droogte, wateroverlast en bodemdaling spelen mee. Bovendien wordt door het waterschap gespaard voor een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie.