Logo Water lozen Er stroomt water met een te hoog chloridegehalte vanuit de Kromme Mijdrecht de Grecht in. Dat gebeurt tijdens het schutten bij de Sluis Woerdense Verlaat. Waterschap…

De Stichtse Rijnlanden wil dat voorkomen, omdat er schade aan de natuur in de Grecht kan ontstaan.

Het waterschap heeft maatregelen getroffen om de vervuiling tegen te gaan. Die maatregelen blijven nog zeker een aantal waken van kracht.  Er is geen hinder voor de recreatievaart.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
pompen sluis