Logo KlikoIn Woerden wordt een minicontainer die te vol zit met afval, niet geleegd. De gemeente attendeert de inwoners op haar website er op, dat de deksel van hun minicontainer maar maximaal…

15 centimeter open mag staan. Staat de deksel verder open dan wordt de minicontainer niet geleegd.

Dit in verband met de afhandeling door de vuilniswagen, het maximale gewicht van de minicontainer en om het nieuwe afvalinzamelsysteem voor iedereen zo eerlijk mogelijk te houden, luidt de mededeling.