Logo Huissleutels1De gemeente Stichtse Vecht loopt nog steeds achter op het gebied van huisvesting van erkende vluchtelingen, zo meldt het AD. Gedeputeerde Staten van Utrecht vinden dat de gemeente…

weliswaar de achterstand aan het inlopen is, maar dat de doelstelling niet gehaald dreigt te worden.

Dit jaar liep de gemeente 63 huisvestingsplekken achter op schema. Halverwege het jaar waren dat er nog 41. De gemeente blijft daarom op trede 3 staan van de interventieladder. Die ladder telt zes treden waarbij de provincie in het uiterste geval de huisvesting kan regelen binnen een gemeente.