Logo Paspoort IDBij de productie van circa 5000 paspoorten en identiteitskaarten in de provincie Utrecht en de rest van het land heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Hierdoor kan het…

voorkomen dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Hoewel er geen signalen bekend zijn dat deze productiefout tot problemen heeft geleid bij grenscontroles, ontvangen mensen die mogelijk de productiefout in hun reisdocument hebben, wel een brief hoe dit is te controleren.

Het gaat alleen om paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die eindigen met modelnummer 03. Reizigers kunnen gewoon op vakantie gaan. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte gesteld dat de foutmelding kan optreden.