Logo WerkIn de provincie slaan technische sectoren de handen ineen om het tekort aan vakmensen terug te dringen. 14 partijen in de metaal-, installatie en bouwtechniek hebben afspraken gemaakt…

om de problemen aan te pakken. Zij starten samen het Servicepunt techniek Utrecht, Gooi & Vechtstreek.

In het afgelopen jaar zijn er ruim 105.000 vacatures ontstaan, binnen de ICT, technische- en bouwsector zijn de problemen het grootst. Binnen de techniek gaat het om beroepen als bv onderhoudsmonteur, elektricien en loodgieter. Door het aantrekken van de sector is er meer vraag naar vakmensen.

Betrokken partijen voor de aanpak van de vacatures in de sector zijn FNV, Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden, Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek en UWV-werkgeversdiensten landelijk.