Logo Geld 5Inwoners van Woerden met een chronische ziekte maken meer extra kosten dan gezonde mensen. Inwoners met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum kregen hiervoor…

een tegemoetkoming van 180 euro.  Dit wordt in 2017 verhoogd naar 260 euro. Bovendien worden de voorwaarden voor het eigen vermogen versoepeld, en telt de eigen woning niet meer mee, alleen bank- en spaargeld. Tot op heden konden inwoners onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een extra premiebijdrage via de gemeentelijke collectieve zorgverzekering die via Ferm Werk moest worden afgesloten.

Ook is het vanaf 2017 niet langer verplicht om van deze gemeentelijke zorgverzekering gebruik te maken om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. ‘Wie toch van de gemeentelijke zorgverzekering gebruik maakt kan naast de basispolis een aanvullende dekking afsluiten voor fysiotherapie, brillen en tandartskosten die uitgebreider dan gemiddeld is,’ stelt wethouder Yolan Koster. Meer informatie is te vinden op: www.gezondverzekerd, of bij Ferm Werk.