Logo asfaltIn aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is de westelijke randweg in Woerden een hot item. Het lijkt er op dat steeds meer politieke partijen vóór een randweg…

kiezen. Er zijn echter ook tegengeluiden waar te nemen.

Zo is er de website geenrandweg.nl opgezet onder het motto: Het is tijd voor een ander geluid. Hierbij wordt er op aangedrongen van de feiten uit te gaan. Als feiten worden genoemd dat de verkeersdruk weinig zal afnemen, de aanleg 35 miljoen euro kost plus elk jaar 0,4 miljoen voor onderhoud. Om dit te betalen zou de OZB voor iedereen met 25 procent omhoog gaan.

De weg wordt maar liefst 10 meter hoog vanwege de spoorovergang en de luchtkwaliteit en de overlast van fijnstof zal niet verbeteren, zijn de argumenten tegen een randweg.