Logo Provincie UtrechtNiet iedereen is het eens met de plannen van de Provincie Utrecht om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen terug te dringen. De provincie wil dit om leegstand…

te voorkomen en landschap te behouden.

Wethouder Arjan Noorthoek van het CDA laat in het AD weten dat hij niet blij is met de plannen. Wethouder Rein Kroon uit de Ronde Venen laat aan de krant weten dat hij ‘ontstemd’ is omdat een bedrijf kan worden belemmerd in zijn toekomst.

De Vereniging Industriele Belangengemeenschap (VIB) De Ronde Venen is het ook niet eens met het plan. Zij vindt dat dit het karakter van het economisch, arbeids- en vestigingsklimaat negatief kan beïnvloeden en daarmee de leegstand juist bevorderen.
Daarentegen is VIB De Ronde Venen van mening dat de provincie haar aanpak volledig moet focussen op het aanwenden, transformeren, her- of verbouwen, danwel slopen van ongebruikte locaties.