Logo Veiligheids MonitorDe inwoners van Woerden zijn tevreden over hun woonomgeving. Dit blijkt uit de veiligheidsmonitor. De afgelopen jaren laten een positieve trend zien. De bewoners geven gemiddeld een…

steeds hoger rapportcijfer. De gevoelens van onveiligheid weerspiegelen deze trend niet. Ongeveer één op de vijf bewoners voelt zich wel eens onveilig. Het meest komt dit voor op plekken waar jongeren rondhangen. Het gevoel van onveiligheid is het grootst in het Schilderskwartier en Molenvliet.

Burgemeester Molkenboer zegt dat dit in beide gevallen veroorzaakt door een kleine kern jongeren die overlast veroorzaakt. De gemeente heeft precies in beeld welke meisjes en jongens dat betreft, aldus Molkenboer. De resultaten van de monitor zullen worden gebruikt om het beleid aan te scherpen.