Logo Geld 2Volgens de eerste kwartaalrapportage over het sociaal domein heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een tekort van 1,6 miljoen voor de jeugdzorg. De VVD heeft in de…

gemeenteraad al voorgesteld om in de begroting wat meer geld te reserveren voor de jeugdzorg, maar wethouder Kromwijk wil dit nog niet en stelt een reeks preventieve maatregelen voor. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld; vroeg- en voorschoolse educatie; vroegsignalering door huisbezoek bij pasgeborenen; jeugdondersteuning op school en een interventietraject ‘vechtscheidingen’.

Gemeenten zijn sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar de provincie heeft als taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeenten te waarborgen. Uit verschillende signalen blijkt dat meerdere gemeenten onvoldoende middelen hebben om de jeugdzorg te leveren met behoud van voldoende kwaliteit.