Logo HuissleutelsIn de gemeente Woerden is er een tekort aan woningen en overige woonvormen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen en dit tekort dreigt in de toekomst alleen maar toe te nemen.

Dit blijkt uit de inventarisatie van het rapport ‘Wonen met zorg, analyse vraag en aanbod, kansen en knelpunten’, dat de gemeente heeft laten opstellen.

Het aanbod in deze gevallen ontbreekt, is niet geschikt of sluit niet aan op de behoeften van de mensen. Zo blijkt het aantal maatschappelijke opvangplekken in Woerden beperkt. Met name het aantal opvangplekken voor alleenstaanden die tijdelijk onderdak nodig hebben, voor jongeren, ouder(s) met kind(eren) en voor cliƫnten met een lichte zorgvraag. Voor ouderen blijkt er niet altijd een permanente woonplek te zijn op het moment dat deze, soms onverwachts en op korte termijn, wel nodig is.

Ook zijn er niet voldoende woningen beschikbaar voor de uitstroom van mensen uit de (tijdelijke) maatschappelijke opvang. Het gaat dan niet alleen om woningen maar ook om kamers/studio’s voor jongeren een eenpersoonshuishoudens.