Logo Inspectie van het onderwijsDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft na een tweetal inspecties bij Stichting De Lentebloem in Woerden geconstateerd dat er een aantal tekortkomingen zijn in de…

randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. Om die reden mag De Lentebloem geen nieuwe cliënten, die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg, aannemen. Dit is totdat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen.

De Lentebloem is een kleinschalige woonvoorziening in Woerden en IJsselstein voor mensen met een verstandelijke beperking. De Lentebloem heeft drie maanden de tijd om de verbeteringen door te voeren. Als de zorginstelling niet aan de verbeteringen voldoet, kan de inspectie actie ondernemen. De Lentebloem heeft drie locaties waar cliënten wonen en één locatie waar dagbesteding gegeven wordt.