Logo Bloeiend GraslandAchttien agrariĆ«rs in Utrecht-West doen mee aan een proef met meters voor bodemtemperatuur en bodemvocht. Ze gebruiken de meetgegevens om vast te stellen wanneer ze hun land…

het beste kunnen bemesten. De bodemtemperatuur is bepalend voor het begin van de groei van het gras in het voorjaar, bij te laat bemesten profiteert het gras niet optimaal van de mest.

Melkveehouder Jan Graveland heeft op zijn bedrijf in Oudewater als eerste agrariƫr in Utrecht-West een meter voor bodemtemperatuur in gebruik genomen in aanwezigheid van gedeputeerde Mirjam Maasdam. Een mooie stap op weg naar kringlooplandbouw: een wezenlijk onderdeel van de in ontwikkeling zijnde landbouwvisie, zegt Maasdam.