Logo Onder de BoompjesDe gemeenteraad van Montfoort heeft onlangs ingestemd met het pilotproject ‘Terrassen Onder de Boompjes’. Al een paar jaar spelen inwoners en gemeente met de gedachte om terrassen…

te creëren op één van de mooiste plekjes in Montfoort langs de Hollandse IJssel, de kade bij Onder de Boompjes. In het plan worden overkapte terrassen gecreëerd op de kade of verdiepte terrassen aan het water langs de Hollandse IJssel.

De gemeenteraad staat in beginsel positief tegenover dit plan. Omdat er echter wel een behoorlijke investering nodig is, heeft de gemeenteraad besloten het plan in de vorm van een pilot te willen onderzoeken. Bij een succesvolle pilot kan een onderbouwd besluit genomen worden over het al dan niet uitvoeren van een vervolg. De pilot wordt na het terrasseizoen geëvalueerd.