In 2020 is in de gemeente Woerden meer geld teruggegeven aan de bewoners voor het verminderen van restafval, dan aan de verwerking ervan is bespaard. Er werd per inwoner 172 kg restafval ingezameld. Daarmee is de doelstelling van 100 kg niet gehaald.

Volgens het gemeentebestuur kan uit de milieu resultaten worden opgemaakt dat Woerdenaren enthousiast aan de slag zijn gegaan met het scheiden van afval. De hoge kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen laat zien dat dit ook netjes gebeurt.

Vorig jaar is in totaal ruim drie ton teruggegeven aan de inwoners. Hiertegenover staat dat tussen de 250 en 300 duizend euro aan verbrandingskosten is vermeden. Er wordt dus meer teruggegeven dan er aan verwerkingskosten wordt bespaard.

Luister hier het gesprek met wethouder Tymon de Weger over de kostenbesparing van het afval scheiden