Logo Politie VerzegelingDe bewoners van de Hazelaarstraat hebben deze week allemaal een brief gekregen van de gemeente met de mededeling dat het internetcafĂ©, annex theehuis in hun straat tijdelijk…

gesloten blijft. De horecaondernemer heeft na de inval van de politie, de afgelopen twee weken de mogelijkheid gehad om zijn zienswijzen in te dienen tegen het voornemen van de gemeente om met de exploitatie van het pand te stoppen.

Omdat daarop niet is gereageerd door de ondernemer gaat de gemeente over tot definitieve stopzetting van de exploitatie c.q. verhuur. De huurder kan nog wel bezwaar en beroep aantekenen tegen dit besluit, maar de gemeente heeft in overleg met de eigenaar van het pand besloten om het pand voorlopig gesloten te houden.