Logo Geld 1 Team Sportservice provincie Utrecht organiseerde op 17 december jl. een thema-avond over de compensatieregeling voor sportvereniginge…

naar aanleiding van de verruiming van de btw-sportvrijstelling. Deze regeling gaat vanaf 1 januari 2019 van kracht.

In 2017 werd duidelijk dat de wet omtrent de BTW-sportvrijstelling ging veranderen. De vrijstelling houdt in dat clubs (en stichtingen) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om sportdeelname te stimuleren.

Deze vrijstelling wordt vanaf 1 januari 2019 anders geïnterpreteerd. De wijziging van de btw-sportvrijstelling is nadelig voor gemeenten en andere exploitanten van sportaccommodaties, omdat het recht op aftrek van btw vervalt.
Om deze nadelen op te vangen zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen, waarover de aanwezigen tijdens de thema-avond werden bijgepraat.

Penningmeesters die deze bijeenkomst hebben gemist zijn van harte uitgenodigd voor de tweede editie op 28 januari aanstaande.

Foto: Sportservice Utrecht.
51 sportservice