Het Diakonessenhuis in Utrecht biedt vanaf 1 maart patiënten de mogelijkheid om zich thuis voor te bereiden op een operatie. Dit gebeurt door middel van digitale screening via hun patiëntenportaal.

De preoperatieve screening vindt nu nog in het ziekenhuis plaats. De patiënt vult een vragenlijst in en spreekt een medewerker van de apotheek, een verpleegkundige en een anesthesist. Alles wordt in beeld gebracht om de patiënt veilig te kunnen opereren en eventuele zorg na de ingreep te organiseren.

Met de anesthesist bespreekt de patiënt welke vorm van verdoving het meest geschikt is. Daarna wordt de datum voor de operatie gepland.