Het Diakonessenhuis in Utrecht gaat beginnen met het op afstand monitoren van coronapatiënten. Hierdoor kunnen patiënten eerder naar huis. Het ziekenhuis monitort patiënten die voldoende hersteld zijn, maar nog wel in de gaten moeten worden gehouden.

Patiënten meten thuis drie keer per dag hun temperatuur en zuurstofgehalte en ze vullen een korte vragenlijst in met een app. Via de app worden alle meetgegevens doorgegeven aan het ziekenhuis.

Een team van verpleegkundigen en longartsen volgt op die manier de patiënten en neemt als het nodig is contact op. Ook hebben patiënten op vaste momenten belafspraken met de specialisten. Andere ziekenhuizen hebben al positieve ervaringen met thuismonitoring.