Logo Stichting Hospice De Mantelmeeuw De thuiszorgers van de Mantelmeeuw gaan samenwerken met de Vijverhof in Harmelen. Zij gaan als vervangende mantelzorgers voor terminale bewoners zorgen.

In een samenwerkingsovereenkomst zijn alle afspraken over de hulp door Mantelmeeuw-thuiszorgers kortgeleden vastgelegd. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn en dat de rol en functie van de vrijwilligers goed beschreven staat. De inzet van thuiszorg vrijwilligers in verpleeghuizen is niet nieuw, maar vaak nog onbekend.

Foto: Stichting Mantelmeeuw
Wim Rongen van De Rijnhoven ondertekent de overeenkomst met Jos Borghols en Mirjam Bijlenga van De Mantelmeeuw
07 mantelmeeuw