Logo MarktLida Seddiqi is tot 1 mei 2017 benoemd tot plaatsvervangend toezichthouder/marktmeester. Zij is sinds 1 mei 2015 werkzaam als stagiaire bij de gemeente Woerden. Vanaf 1 mei 2016…

treedt zij al op als toezichthouder/marktmeester. Dit is een tijdelijke functie tot Jacqueline Bleij, onze eerste vrouwelijke marktmeester, haar oude functie weer oppakt.

De marktmeester zorgt voor het reilen en zeilen van de markt. Toezicht houden, ervoor zorgen dat iedereen zich aan de wet- en regelgeving houdt, is daar een onderdeel van. Voor dit gedeelte van de functie heeft het college van B&W haar formeel aangewezen en is zij bevoegd om op te treden.